За съжаление поради възникнали неотложни ангажименти в София, Станислава Димитрова от Търговски департамент на САЩ, Посолство на САЩ в България, няма да може да присъства на Technology4Business в гр. Варна. Радостни, че тя подкрепи събитието и с радост ще я очакваме на следващото му издание.